Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Phạm Thị Chung (1929-2008)

Phạm Thị Chung (1929-2008)

- Diễn Đàn — published 20/07/2008 10:57, cập nhật lần cuối 20/07/2008 10:57
Chia buồn với gia đình Đỗ Quang Nghĩa - Lê Minh Hà


PHẠM THỊ CHUNG (1929-2008)


Chúng tôi được tin Bà Phạm Thị Chung, thân mẫu anh Đỗ Quang Nghĩa, đã từ trần ngày 13.07.2008 tại Hà Nội, thọ 80 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng hai bạn Đỗ Quang Nghĩa - Lê Minh Hà và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss