Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Phạm Văn Thuyết (1935-2015)

Phạm Văn Thuyết (1935-2015)

- Diễn Đàn — published 18/01/2015 15:35, cập nhật lần cuối 18/01/2015 15:37


Tin buồnPHẠM VĂN THUYẾT
pháp danh Trí Tín
(1935-2015)


Chúng tôi được tin ông Phạm Văn Thuyết đã từ trần ngày 15 tháng 1 năm 2015, thọ 80 tuổi.  Nhà kinh tế học Phạm Văn Thuyết là giáo sư Đại học Luật khoa Sài Gòn, rồi chuyên viên tư vấn của Ngân hàng Thế giới. Ông là tác giả nhiều nghiên cứu về kinh tế Việt Nam và đã tham gia nhiều lần Hội thảo Hè. Tác phẩm mới nhất của ông vừa được xuất bản : VIỆT NAM Mãnh hổ hay mèo rừng / Phát triển kinh tế Việt Nam nhìn từ bên ngoài (Nhà xuất bản TRẺ, tháng 9 năm 2014).

Linh cữu được quàn tại National Funeral Home, 7482 Lee Highway, Falls Church VA 22042, Hoa Kỳ. Lễ tang sẽ cử hành ngày 21 tháng 1 năm 2015, từ 11g đến 13g.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với bà Nguyễn Huyền Châu và toàn thể tang quyến.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss