Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Phan Huy Đường (1945-2019)

Phan Huy Đường (1945-2019)

- Diễn Đàn — published 14/10/2019 19:00, cập nhật lần cuối 14/10/2019 19:19


PHAN HUY ĐƯỜNG

(1945-2019)


Chúng tôi đau đớn báo tin người bạn thân thiết, sáng lập và biên tập viên Diễn Đàn, Phan Huy Đường đã đột ngột từ trần ngày 4 tháng 10 năm 2019 tại bệnh viện Georges Pompidou, Paris, thọ 74 tuổi.

Lễ hoả táng đã cử hành ngày 11.10.2019 trong vòng gia đình.

Diễn Đàn chia sẻ mất mát này với chị Phương Mai, các cháu Định Thuỷ, Kiên và cả nhà.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss