Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Phụ thân chị Hồng Anh

Phụ thân chị Hồng Anh

- Diễn Đàn — published 30/11/2013 19:45, cập nhật lần cuối 30/11/2013 19:49

Chúng tôi được tin


Cụ Ông Phero Phạm Ngọc Hải
đã từ trần ngày 25 tháng 11 năm 2013
tại Houston, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi.Lễ an táng được cử hành ngày 30/11/2013 tại nghĩa trang Forest Park East 21620 Gulf Freeway, Webster Texas. Cụ Phero Phạm Ngọc Hải là phụ thân của chị Hồng Anh, người bạn thân thiết luôn có mặt trong những buổi văn nghệ của Diễn Đàn.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với gia đình hai bạn Nguyễn Minh Khanh và Hồng Anh.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss