Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / René SAZERAT (1926-2021)

René SAZERAT (1926-2021)

- Diễn Đàn — published 01/12/2021 22:20, cập nhật lần cuối 01/12/2021 22:29

Tin buồnRené SAZERAT
(1926-2021)Chúng tôi được tin ông René SAZERAT đã từ trần ngày 27.11.2021 tại nhà riêng, hưởng dương 96 tuổi.

Lễ tang đã cử hành ngày 1.12.2021 tại nghĩa trang Orsay.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Lâm Ngọc Bình và tang gia.

Diễn Đàn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss