Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : Cụ bà Trần Huy Thị Ý

Tin buồn : Cụ bà Trần Huy Thị Ý

- Diễn Đàn — published 01/12/2017 15:50, cập nhật lần cuối 02/12/2017 12:03


Tin buồnCụ bà TRẦN HUY Thị Ý
(1922-2017)


Chúng tôi được tin trễ cụ bà Trần Huy Thị Ý, thân mẫu anh Trần Huy Hoàn, đã từ trần ngày 15.11.2017, thọ 95 tuổi.

Tang lễ đã cử hành ngày 22.11.2017 tại Đài Hoả táng (Crématorium) Val de Bièvre, 94110 Cachan, Pháp.

Diễn Đàn xin thành thật chia buồn cùng anh chị Trần Huy Hoàn - Văn Thị Ngọc Hoá và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Caméra d’or du Festival de Cannes 2023 07/06/2023 - 19/06/2023
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss