Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : ĐẶNG PHONG (1937-2010)

Tin buồn : ĐẶNG PHONG (1937-2010)

- Diễn Đàn — published 20/08/2010 06:59, cập nhật lần cuối 20/08/2010 07:04


ĐẶNG PHONG
(1937-2010)


dp

Chúng tôi được tin nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế Đặng Phong đã từ trần ngày 20 tháng 8 năm 2010 sau một thời gian dài trọng bệnh, thọ 73 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng gia đình.


Đặng Phong sinh năm 1937 tại Hà Tây. Tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1960 ; tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (Khoa kế hoạch) năm 1964. Chủ nhiệm Khoa kinh tế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ông là tác giả những công trình đáng kể về kinh tế Việt Nam hiện đại (miền Bắc, miền Nam, và toàn quốc sau năm 1975) : Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-1975 (2 tập, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2005), Tư duy kinh tế Việt Nam 1975-1989 - Nhật ký thời bao cấp (tái bản, Nhà xuất bản Tri Thức, 2009), 5 đường mòn Hồ Chí Minh (Nhà xuất bản Tri Thức, 2008), "Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước Đổi Mới (Nhà xuất bản Tri Thức, 2009).

Dưới bút danh, Đặng Phong cũng đã viết một số bài cho báo Diễn Đàn.

[Để tìm lại những bài viết của Đặng Phong, những bài ông trả lời phỏng vấn, và những bài điểm sách, phê bình những tác phẩm của Đặng Phong, bạn đọc có thể gõ "Đặng Phong" vào cửa sổ màu trắng ở trên đầu trang báo này, rồi bấm vào cửa sổ "tìm kiếm" cạnh đó]Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss