Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / tin buồn

tin buồn

- Zidol — published 21/12/2006 22:36, cập nhật lần cuối 13/03/2007 18:11* Chúng tôi được tin

Bác Hồ Thị Hường

thân mẫu của chị Phạm Ngọc Thuý (Berlin) đã từ trần ngày 20.12.2006 tại Sài Gòn, thọ 83 tuổi. Lễ tang sẽ tổ chức ngày 23.12.2006. 

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh chị Hoa Xuân Trường & Phạm Ngọc Thuý và toàn thể tang quyến.

* Chúng tôi được tin thân mẫu chị Đào Vân Hương (New York) đã từ trần tại California. Lễ tang sẽ tổ chức ngày 23.12.2006.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với các anh chị Vũ Quang Việt & Đào Vân Hương và toàn thể tang quyến.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss