Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / tin buồn

tin buồn

- Zidol — published 21/12/2006 22:36, cập nhật lần cuối 13/03/2007 18:11* Chúng tôi được tin

Bác Hồ Thị Hường

thân mẫu của chị Phạm Ngọc Thuý (Berlin) đã từ trần ngày 20.12.2006 tại Sài Gòn, thọ 83 tuổi. Lễ tang sẽ tổ chức ngày 23.12.2006. 

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh chị Hoa Xuân Trường & Phạm Ngọc Thuý và toàn thể tang quyến.

* Chúng tôi được tin thân mẫu chị Đào Vân Hương (New York) đã từ trần tại California. Lễ tang sẽ tổ chức ngày 23.12.2006.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với các anh chị Vũ Quang Việt & Đào Vân Hương và toàn thể tang quyến.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss