Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn

Tin buồn

Cụ Phạm Thị Ngọ (Montreal), Cụ Trần Thị Diệu Hương (Tôn Thất Dương Vân, TP. HCM), Cụ Klara Baldenhofer (Schwarwald).

Chúng tôi được tin thân mẫu của chị Lê Thu Hương (Pháp) và của anh Lê Huy Sơn (Thuỵ Sĩ),

Cụ bà Phạm Thị Ngọ

vừa qua đời ngày 13 tháng 4-2007 tại Montréal (Canada), thọ 90 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng anh Sơn & chị Ngưng Hương cũng như chị Thu Hương & anh Việt Tú cùng toàn thể gia đình.

*

Chúng tôi được tin, cùng ngày 12 tháng 4 năm 2007, thân mẫu của anh Quỳnh Sanh,

Cụ bà Tôn Thất Dương Vân (nhũ danh Trần Thị Diệu Hương)

đã từ trần vào lúc 6 g sáng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 95 tuổi,

và thân mẫu chị Doris Quỳnh Sanh

Cụ bà Klara Baldenhofer

đã từ trần tại Schwarwald (Đức), thọ 77 tuổi.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Doris & anh Quỳnh Sanh và toàn thể tang quyến nội ngoại.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss