Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : Bà Lý Thị Đấu (1922-2008)

Tin buồn : Bà Lý Thị Đấu (1922-2008)

- Diễn Đàn — published 14/12/2008 23:37, cập nhật lần cuối 14/12/2008 23:37


Cụ bà Lý Thị Đấu


Chúng tôi được tin bà Lý Thị Đấu, thân mẫu nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, đã tạ thế ngày 10.12.2008, thọ 86 tuổi. Lễ tang sẽ cử hành ngày 16.12.2008 tại Nghĩa trang nhân dân Thành phố Huế.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với chị Lâm Thị Mỹ Dạ, anh Hoàng Phủ Ngọc Tường và toàn thể gia quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss