Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : Bà PHẠM THỊ NGUYỆT

Tin buồn : Bà PHẠM THỊ NGUYỆT

- Diễn Đàn — published 31/08/2010 23:45, cập nhật lần cuối 13/09/2010 18:45
Chia buồn cùng chị Phan Phạm Thủy và anh Phạm Văn Đỉnh (Toulouse)


Tin buồn            Chúng tôi được tin thân mẫu của chị Phan Phạm Thủy (Toulouse)

Bà PHẠM THỊ NGUYỆT


đã từ trần ngày 30 tháng 8 năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 82 tuổi. Lễ hỏa táng sẽ cử hành vào sáng sớm ngày 1 tháng 9 tại Bình Dương.


           Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Phan Phạm Thủy, anh Phạm Văn Đỉnh và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss