Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : Cụ bà Phan Thị Đề

Tin buồn : Cụ bà Phan Thị Đề

- Diễn Đàn — published 15/06/2010 11:42, cập nhật lần cuối 15/06/2010 11:42
Chia buồn với nhà thơ Nguyễn Đức Tùng


tin buồn


Cụ bà PHAN THỊ ĐỀ


Chúng tôi được tin thân mẫu nhà thơ Nguyễn Đức Tùng

Cụ bà PHAN THỊ ĐỀ


đã tạ thế ngày 15 tháng 6-2010 tại quê nhà, làng Nhan Biền, Triệu Phong, Quảng Trị, hưởng thọ 95 tuổi.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng anh Nguyễn Đức Tùng và toàn thể tang quyến.

             

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss