Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : Cụ bà Phan Thị Đề

Tin buồn : Cụ bà Phan Thị Đề

- Diễn Đàn — published 15/06/2010 11:42, cập nhật lần cuối 15/06/2010 11:42
Chia buồn với nhà thơ Nguyễn Đức Tùng


tin buồn


Cụ bà PHAN THỊ ĐỀ


Chúng tôi được tin thân mẫu nhà thơ Nguyễn Đức Tùng

Cụ bà PHAN THỊ ĐỀ


đã tạ thế ngày 15 tháng 6-2010 tại quê nhà, làng Nhan Biền, Triệu Phong, Quảng Trị, hưởng thọ 95 tuổi.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng anh Nguyễn Đức Tùng và toàn thể tang quyến.

             

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss