Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : Cụ bà Trần Thị Sen (1911-2010)

Tin buồn : Cụ bà Trần Thị Sen (1911-2010)

- Diễn Đàn — published 21/09/2010 10:37, cập nhật lần cuối 12/12/2010 17:17
Chia buồn với bạn Tô Tuấn Lưu

tin buồn


Chúng tôi được tin thân mẫu anh Tô Tuấn Lưu (Đức)


Cụ bà TRẦN THỊ SEN, pháp danh Diệu Hòa


đã từ trần ngày 21.9.2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 100 tuổi. Lễ động quan sẽ tổ chức ngày 23.9.2010.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Thu, anh Lưu và toàn thể gia đình.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss