Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : LÊ HUY NHÂM (1911-2008)

Tin buồn : LÊ HUY NHÂM (1911-2008)

- Diễn Đàn — published 06/12/2008 23:12, cập nhật lần cuối 06/12/2008 23:12


Chúng tôi được tin


Cụ LÊ HUY NHÂM
pháp danh Chính Tiến


đã từ trần ngày 1.12.2008 tại Montréal (Canada), thọ 97 tuổi.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng các bạn Lê Thu Hương & Trần Việt Tú (Pháp), Lê Huy Sơn & Phạm Ngưng Hương (Thuỵ Sĩ) và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Không nên bỏ qua

Samedi 26 juin 2021 à 14h15
cinéma Grand Action
Vietnam : un cri qui vient de l’intérieur

Vietnam : un cri qui vient de l’intérieur
Un film d’André Menras
Hồ Cương Quyết

2020, 102 mn, version française

Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vietnam : un cri qui vient de l’intérieur / Việt Nam : tiếng gào thét từ bên trong 26/06/2021 14:15 - 18:15 — 5 rue des Ecoles, 75005 Paris (tel. 01 43 54 47 62)
CASED/ DEPOCEN Webinar: Triết lý Phật dưới khía cạnh lịch sử và khoa học 26/06/2021 15:00 - 18:00 — Zoom
ICI VIỆT NAM FESTIVAL 27/06/2021 15:45 - 18:45 — Cinéma Grand Action Paris 5e
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss