Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : LÊ HUY NHÂM (1911-2008)

Tin buồn : LÊ HUY NHÂM (1911-2008)

- Diễn Đàn — published 06/12/2008 23:12, cập nhật lần cuối 06/12/2008 23:12


Chúng tôi được tin


Cụ LÊ HUY NHÂM
pháp danh Chính Tiến


đã từ trần ngày 1.12.2008 tại Montréal (Canada), thọ 97 tuổi.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng các bạn Lê Thu Hương & Trần Việt Tú (Pháp), Lê Huy Sơn & Phạm Ngưng Hương (Thuỵ Sĩ) và toàn thể tang quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss