Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : NGUYỄN LỤC LANG (1936-2007)

Tin buồn : NGUYỄN LỤC LANG (1936-2007)

- Diễn Đàn — published 10/09/2007 17:02, cập nhật lần cuối 10/09/2007 17:02


Nguyễn Lục Lang


Chúng tôi được tin anh Nguyễn Lục Lang, tức Nguyễn Sáu, đã từ trần ngày 8.9.2007 tại Paris, thọ 71 tuổi.

Lễ táng sẽ tổ chức 10g ngày thứ năm 13.9.2007 tại Crématorium của Nghĩa trang Père Lachaise, 71 rue Rondeaux, Paris (20e).

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với chị Thanh Trinh, với Bình, Liêm và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss