Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : NGUYỄN THÀNH TÂM

Tin buồn : NGUYỄN THÀNH TÂM

- Diễn Đàn — published 10/05/2015 19:55, cập nhật lần cuối 10/05/2015 19:56


Tin buồnNGUYỄN THÀNH TÂMChúng tôi đau đớn báo tin buồn, bạn chúng tôi, anh Nguyễn Thành Tâm, đã đột ngột từ trần ngày 7 tháng Năm 2015 tại Arcueil (Pháp), thọ 72 tuổi.

Lễ hoả táng sẽ cử hành ngày thứ tư 13 tháng Năm 2015, lúc 10g45, tại Crématorium du Val de Bièvre, 8 rue du Ricardo 94110 Arcueil.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Liliane và các con Sơn, Kim Lan.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss