Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Nguyễn Thúc Điềm (1950-2023)

Nguyễn Thúc Điềm (1950-2023)

- D.Đ. — published 21/03/2023 22:30, cập nhật lần cuối 21/03/2023 22:32

Tin buồn


Nguyễn Thúc Điềm
(1950-2023)


Chúng tôi được tin anh Nguyễn Thúc Điềm đã từ trần tại công viên Parc de Sceaux ngày 13 tháng 3 năm 2023, thọ 73 tuổi.

Lễ nhập quan bắt đầu tại Institut Médico Légal de Paris, 2 place Mazas, 75012 Paris. vào 9 giờ sáng ngày thứ hai 27.3.2023.

Tang lễ sẽ được cử hành tại Crématorium du Pẻre Lachaise, 71 rue Rondeaux, 75020 Paris (Métro Gambetta) vào lúc 11g cùng ngày.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh Củng - chị Phụng, các bạn trong nhóm đi bộ Parc de Sceaux và toàn thể gia đình.

Diễn Đàn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Caméra d’or du Festival de Cannes 2023 07/06/2023 - 19/06/2023
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss