Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : Ông ĐẶNG DIÊN & Bà VÕ THỊ NGỌC ANH

Tin buồn : Ông ĐẶNG DIÊN & Bà VÕ THỊ NGỌC ANH

- Diễn Đàn — published 30/08/2012 23:00, cập nhật lần cuối 31/08/2012 10:42
Chia buồn cùng anh chị Nguyễn Văn Tuấn (Úc)

Tin buồnChúng tôi được tin nhạc phụ và nhạc mẫu của bạn Nguyễn Văn Tuấn (Úc)


Ông ĐẶNG DIÊN (Pháp danh Minh Thọ)

Bà VÕ THỊ NGỌC ANH (Pháp danh Tâm Quang)


đã từ trần tại Sydney ngày 23.8.2012, thọ 91 tuổi, và ngày 26.8.2012, thọ 86 tuổi. Lễ tang đã được cử hành ngày 27 và ngày 31 tháng 8 năm 2012.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với anh chị Nguyễn Văn Tuấn và toàn thể gia đình.

(Tham khảo : điếu văn của trưởng nam Đặng Đình Nam)


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss