Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : ông Vũ Hoàng Hiền (1944-2015)

Tin buồn : ông Vũ Hoàng Hiền (1944-2015)

- Diễn Đàn — published 29/04/2015 01:20, cập nhật lần cuối 29/04/2015 01:20
chia buồn cùng anh Vũ Đức Trinh (Lausanne, Thuỵ Sĩ)


Tin buồnVŨ HOÀNG HIỀN
(1944-2015)Chúng tôi được tin ông Vũ Hoàng Hiền đã từ trần ngày 28 tháng 4 năm 2015 tại Thuỵ Sĩ, thọ 72 tuổi.


Lễ cầu siêu sẽ cử hành ngày thứ năm 30 tháng 4 năm 2015, từ 16g30 đến 17g15, tại Chapelle B, Centre Funéraire de Montoie, 5 Chemin du Capelard, 1007 Lausanne. Lễ hoả thiêu sẽ tổ chức trong vòng gia đình ngay sau đó.


Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng bạn Vũ Đức Trinh và toàn thể tang quyến.Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss