Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : thân mẫu bạn Cao Thiện Phước

Tin buồn : thân mẫu bạn Cao Thiện Phước

- Diễn Đàn — published 11/10/2007 16:07, cập nhật lần cuối 11/10/2007 16:07


Tin buồn


Chúng tôi được tin thân mẫu của bạn Cao Thiện Phước

Cao Thiện Bửu
nhũ danh Nguyễn Kim Xuyến


đã từ trần ngày 10.10.2007, thọ 82 tuổi. Lễ hoả táng sẽ được tổ chức vào lúc 9g ngày 15.10.2007 tại Hoả đài Nghĩa trang Bron (Rhône).

Diễn Dàn xin thành thực chia buồn cùng anh chị Cao Thiện Phước và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss