Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : thân mẫu bạn Cao Thiện Phước

Tin buồn : thân mẫu bạn Cao Thiện Phước

- Diễn Đàn — published 11/10/2007 16:07, cập nhật lần cuối 11/10/2007 16:07


Tin buồn


Chúng tôi được tin thân mẫu của bạn Cao Thiện Phước

Cao Thiện Bửu
nhũ danh Nguyễn Kim Xuyến


đã từ trần ngày 10.10.2007, thọ 82 tuổi. Lễ hoả táng sẽ được tổ chức vào lúc 9g ngày 15.10.2007 tại Hoả đài Nghĩa trang Bron (Rhône).

Diễn Dàn xin thành thực chia buồn cùng anh chị Cao Thiện Phước và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss