Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tin buồn : thân phụ chị Bùi Trân Phượng

Tin buồn : thân phụ chị Bùi Trân Phượng

- Diễn Đàn — published 01/03/2008 10:02, cập nhật lần cuối 01/03/2008 10:27


Tin buồn

Chúng tôi được tin học giả

Bùi Đức Tịnh

đã từ trần ngày 17.02.2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 85 tuổi. Ông đã được an táng tại quê hương Ba Tri (Bến Tre) ngày 19.02.2008.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Bùi Trân Phượng, anh Bùi Trân Văn và toàn thể tang quyến.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss