Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tôn Nữ Đông Hương (1942-2022)

Tôn Nữ Đông Hương (1942-2022)

- Diễn Đàn — published 20/03/2022 23:27, cập nhật lần cuối 20/03/2022 23:27

Tin buồnTôn Nữ Đông Hương
(1942-2022)


Chúng tôi được tin bà Tôn Nữ Đông Hương đã từ trần tại Toulouse, thọ 80 tuổi.

Lễ hỏa táng sẽ tổ chức ngày thứ năm 24.3.2022, lúc 8g30, tại nghĩa trang Cornebarrieu, Route de Colomiers, 31700 Cornebarrieu.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với bạn Tạ Minh Quang và toàn thể tang quyến.

Diễn Đàn


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Médiéval Technicolor - Exposition de Mai Tabakian 18/03/2023 - 29/05/2023 — Centre d'art Jean-Prouvé - Issoire (France)
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss