Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tôn Nữ Minh Lý (1944-2022)

Tôn Nữ Minh Lý (1944-2022)

- Diễn Đàn — published 01/07/2022 18:02, cập nhật lần cuối 01/07/2022 18:02


Tin buồnTÔN NỮ MINH LÝ

(1944-2022)


Chúng tôi được tin bà Tôn Nữ Minh Lý đã từ trần ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Vũng Tàu, thọ 79 tuổi.

Lễ hỏa táng sẽ tiến hành ngày 2 tháng 7 năm 2022 tại đài hỏa táng Long Hương, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với ông Trần Tiễn Tiến, với các cháu Thiên Báu, Thiên Kim, Hồng Ân và toàn thể gia quyến.

Diễn Đàn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Faites lire ! 2022, le Salon du livre du Mans - Minh Tran Huy 01/10/2022 16:00 - 19:00 — Théâtre Paul-Scarron - 8 Place Des Jacobins, Le Mans
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss