Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Tôn Nữ Minh Lý (1944-2022)

Tôn Nữ Minh Lý (1944-2022)

- Diễn Đàn — published 01/07/2022 18:02, cập nhật lần cuối 01/07/2022 18:02


Tin buồnTÔN NỮ MINH LÝ

(1944-2022)


Chúng tôi được tin bà Tôn Nữ Minh Lý đã từ trần ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Vũng Tàu, thọ 79 tuổi.

Lễ hỏa táng sẽ tiến hành ngày 2 tháng 7 năm 2022 tại đài hỏa táng Long Hương, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn với ông Trần Tiễn Tiến, với các cháu Thiên Báu, Thiên Kim, Hồng Ân và toàn thể gia quyến.

Diễn Đàn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
LES DIMANCHES DE VARAN 29/01/2023 - 05/02/2023 — 6 impasse de Mont-Louis - 75011 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss