Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Trần Thị Cẩm (1923-2009)

Trần Thị Cẩm (1923-2009)

- Diễn Đàn — published 27/09/2009 18:54, cập nhật lần cuối 27/09/2009 18:54
Chia buồn với anh Phạm Đồng cùng Đan Tâm, Cẩm Tú, Hạo Nhiên


tin buồn

Trần Thị Cẩm
(1923-2009)

Chúng tôi được tin chị Trần Thị Cẩm đã từ trần ngày 21.9.2009 tại Bagneux (Pháp), thọ 86 tuổi. Lễ hoả táng sẽ cử hành vào 9g30 sáng thứ ba 29.9.2009 tại

Crématorium du Parc de Clamart
104 rue de la Porte Trivaux, 92140 CLAMART

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng anh Phạm Đồng, cùng Đan Tâm, Cẩm Tú, Hạo Nhiên và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss