Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Trần Văn Long (1943-2011)

Trần Văn Long (1943-2011)

- Diễn Đàn — published 20/10/2011 23:13, cập nhật lần cuối 30/10/2011 09:09


Tin buồn


Chúng tôi được tin


Ông TRẦN VĂN LONGđã từ trần ngày 19 tháng 10 năm 2011 tại Orsay, thọ 68 tuổi.

Lễ hỏa táng sẽ tổ chức ngày 25 tháng 10 lúc 16 giờ tại Crématorium de l'Orne à Moineaux des Ulis, 91940 Les Ulis.

Diến Đàn xin thành thật chia buồn cùng chị Mai và tất cả gia quyến.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss