Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Trương Công Minh (1931-2011)

Trương Công Minh (1931-2011)

- Diễn Đàn — published 04/11/2011 19:00, cập nhật lần cuối 04/11/2011 21:07


tin buồnChúng tôi được tin anh

Trương Công Minh


đã từ trần ngày 7 tháng 10 năm 2011, sau một thời gian trọng bệnh, tại Chevilly La Rue (94), Pháp, thọ 80 tuổi. Lễ an táng đã cử hành trong vòng gia đình ngày 12 tháng 10 năm 2011.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng chị Odette và toàn thể gia đình.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss