Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn / Thượng Toạ Thích Tâm Trường viên tịch

Thượng Toạ Thích Tâm Trường viên tịch

- Diễn Đàn — published 21/07/2007 10:22, cập nhật lần cuối 21/07/2007 10:22

Chúng tôi được tin:


Thượng Tọa Thích Tâm Trường


trụ trì Thiền Đường Trúc Lâm Marseille 


đã viên tịch ngày thứ tư 4 tháng 7 năm 2007. Hưởng thọ 56 tuổi.Chùa Trúc Lâm, Chùa Khuông Việt Paris, Chi hội Marseille Hội Người Việt Nam Tại Pháp và Phật tử cùng bạn bè Pháp đã đứng ra tổ chức lễ tang chu đáo.

Nhục thân TT đã được hoả thiêu ngày thứ ba 17 tháng 7 năm 2007.

Diễn Đàn xin thành thực chia buồn cùng kiều bào Phật tử và giáo hội Phật giáo.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss