Bạn đang ở: Trang chủ / Các số đặc biệt / Giai phẩm Xuân Kỷ Sửu / Giai Phẩm Xuân Kỷ Sửu - VI : Giới thiệu Kỷ yếu Max Planck

Giai Phẩm Xuân Kỷ Sửu - VI : Giới thiệu Kỷ yếu Max Planck

- Diễn Đàn — published 28/12/2008 01:00, cập nhật lần cuối 22/01/2009 12:37

Phần VI : Giới thiệu Kỷ Yếu Max Planck


Nguyễn Xuân Xanh
& Phạm Xuân Yêm

Lời nói đầu

Trong năm 2008, để kỷ niệm 150 ngày sinh của ông một số nhà khoa học Việt Nam đã đứng ra kêu gọi các nhà khoa học và hoạt động văn hoá Việt Nam viết kỷ yếu...

Nguyễn Xuân Xanh

Đọc Max Planck

Trích từ một số bài viết và diễn văn của Max Planck

Trương Văn Tân

Cơ học lượng tử và vật liệu nano

Vật liệu nano trở thành một sân chơi để cơ học lượng tử thao túng và khẳng định tiềm năng áp dụng của mình.

Nguyễn Minh Thọ

Hóa Học Lượng Tử Tính Toán: Ngành Khoa Học Của Thế Kỷ 21

Hóa học lượng tử được sinh ra từ sự toán hóa ngành hóa học bằng cơ học lượng tử

Nguyễn Quang Riệu

Dấu ấn của thuyết lượng tử trong nghiên cứu vũ trụ

Vũ trụ là một phòng thí nghiệm đa dạng cung cấp cho các nhà khoa học những số liệu liên quan đến nhiều hiện tượng lý-hóa, từ mức vĩ mô đến mức vi mô.

Phan Huy Đường

Thái độ khoa học trong kiếp nhân văn

Dù sao tôi đã biết : đam mê quá đà, dễ bị lợi dụng ; quá ham "có lý", có thể đánh mất tình người ở mình như chơi...

Hà Dương Tuấn

Khoa học luận, tại sao ?

khoa học luận có thực sự cần thiết không ?


tranh nền : Tuấn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss