Bạn đang ở: Trang chủ / Các số đặc biệt / Giai Phẩm Xuân Tân Mão / Giai Phẩm Xuân Tân Mão - Phần IV : Giới thiệu Kỷ Yếu Humboldt

Giai Phẩm Xuân Tân Mão - Phần IV : Giới thiệu Kỷ Yếu Humboldt

- Diễn Đàn — published 02/02/2011 17:40, cập nhật lần cuối 03/02/2011 18:17

Phần IV: Giới thiệu Kỷ Yếu Humboldt


Giới thiệu Kỷ yếu

Nguyễn Xuân Xanh

Phát triển và giảng dạy ngành khoa học vũ trụ

Nguyễn Quang Riệu

Vị trí của ngành khoa học này và tại sao nên cần phát triển nó ở Việt Nam

Mạn đàm về Đại học Việt Nam

Phạm Xuân Yêm

Về một nền đại học "không giống ai"

Trí thức Việt Nam ở nước ngoài và Đại học Việt Nam

Trần Hữu Dũng

Có nhiều việc người trí thức Việt Nam ở hải ngoại có thể làm để giúp ích đại học Việt Nam, không cứ phải về nước giảng dạy, hoặc tìm học bổng cho sinh viên du học

Một nhân vật trí thức nổi bật thời xây dựng Đại học mới : Giáo sư Hoàng Xuân Hãn

Trịnh Văn Thảo

Những bài học quý giá từ một trí thức lỗi lạc của dân tộc  trong thế kỷ trước

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Musée Cernuschi - Impressions de Cochinchine, L'école des arts appliquées de Gia Định 22/06/2022 - 02/10/2022 — Musée Cernuschi - Salle Peinture - 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss