Bạn đang ở: Trang chủ / Dịch thuật / Mắt xám

Mắt xám

- Sara Teasdale; Hàn Thuỷ dịch — published 15/04/2023 14:45, cập nhật lần cuối 18/04/2023 12:29


sara

Gray Eyes
Mắt xám

Sara Teasdale
Bản dịch Hàn Thuỷ

Trong tập thơ "Love in autumn and other poems"

It was April when you came
The first time to me,
And my first look in your eyes
Was like my first look at the sea.
We have been together
Four Aprils now
Watching for the green
On the swaying willow bough;
Yet whenever I turn
To your gray eyes over me,
It is as though I looked
For the first time at the sea.

Ngày ấy vào tháng tư, người đến
Cùng tôi, đó là lần đầu tiên,
Lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt ai
Như lần đầu tiên nhìn đại dương.
Thế là cho đến nay
Đã bốn lần tháng tư
Ta cùng ngắm màu xanh
Trên cành liễu đung đưa;
Vậy mà mỗi khi tôi quay mình
Về mắt người màu xám nhìn tôi,
Vẫn tưởng như là lần đầu tiên
Đôi mắt tôi nhìn vào đại dương.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us