Bạn đang ở: Trang chủ / Dịch thuật / Một bài thơ của Cụ Nguyễn Du: Bất Mị

Một bài thơ của Cụ Nguyễn Du: Bất Mị

- Nam Dao — published 27/05/2011 19:49, cập nhật lần cuối 27/05/2011 19:49


Một bài thơ của Cụ Nguyễn Du:
Bất Mị


Nam DaoBà Phạm Thảo Nguyên (PTN) vừa cho chúng ta 1 bài dịch thật ý nhị theo thể lục bát. Bất Mị của cụ Tiên Điền lại đầy chất Đường Thi, và tính hiện thực có lẽ đậm chất thảm kịch chẳng kém gì thơ Đỗ Phủ. Tôi đánh bạo sửa lại một bản phóng dịch cũ:
http://amvc.free.fr/Damvc/Nam%20Dao/Tho/ThoNguyenDu/MotBaiThoCuaCuNguyenDu.htm,
giữ nguyên thể, đeo sát ngữ nghĩa, và xin cùng cảm nhận với PTN, rằng thơ cụ hai trăm năm trước có lẻ mà sao đầy chất hiện thực xã hội hôm nay.

Mất ngủLặng nghe trống cầm canh
Mất ngủ tiếng trống dồn
Đường xa, cơn u mộng
Chày nện vỡ thinh không
Bếp hoang, đầy ếch nhái
cùng giun dế dọc ngang
Đọc chương Vấn Thiên, hỏi
Nơi nào thôi hỗn mang?

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Collège de France: La théorie des invariants et les espaces de modules - Ngô Bảo Châu 31/03/2023 - 23/06/2023 — Salle 5, Site Marcelin Berthelot - Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5
Phenomena: a duo exhibition by Đỗ Tuấn-Anh and Richie Nath 25/05/2023 - 17/06/2023 — Galerie BAQ - 15, Rue Beautreillis, 75004 Paris
Caméra d’or du Festival de Cannes 2023 07/06/2023 - 19/06/2023
Femmes vietnamiennes : créativité et engagement 08/06/2023 09:00 - 18:00 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Ciné-club YDA: ROM / Câu lạc bộ YDA: RÒM 24/06/2023 16:00 - 19:00 — cinéma Grand Action - 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, tél. 01 43 54 47 62- M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss