Bạn đang ở: Trang chủ / Dịch thuật / Tự thán của Hamlet

Tự thán của Hamlet

- Shakespeare, Hàn Thuỷ dịch — published 16/11/2020 17:55, cập nhật lần cuối 16/11/2020 20:45

Tự thán của Hamlet
(trích đoạn)


Shakespeare

Hàn Thuỷ dịch
Đỗ Tuyết Khanh hiệu đínhTồn tại, hay không tồn tại, là câu hỏi:
Có cao quí hơn không nếu ta chịu đựng
Oằn mình dưới lằn roi số phận nghiệt ngã
Hay vùng lên đối diện vô vàn phiền hà,
Chống cự để dẹp tan. Chết – ngủ yên
Có thế thôi, ngủ là chấm dứt nhức nhối
Dồn dập trong tim, và muôn ngàn khổ đau
Thịt da đã phải hứng chịu: Một kết liễu
Là nguyện vọng tha thiết. Chết, ngủ yên.
Ngủ, biết đâu giấc mơ về – Ô đâu được:
Vì trong giấc ngủ, người chết có mơ gì?
Khi đã rũ sạch những ô tạp phàm trần
Cần nghỉ để suy tư – cho sự tôn trọng
Cuộc đời rất dài trải qua bao bất hạnh

(...)

Hamlet, Shakespeare. Hồi 3 ‒ cảnh 1

cám ơn các bạn Đỗ Tuyết Khanh hiệu đính
và Ngô Vĩnh Long đã gợi ý dịch
và đặt tựa cho đoản khúc này.

H.T.To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them. To die – to sleep,
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to: 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep, per chance to dream – ay, there's the rub:
For in that sleep of death what dreams may come,
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause – there's the respect
That makes calamity of so long life.

(...)

Hamlet, Shakespeare. Act 3 ‒ scene 1

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
Spectale: nos corps empoisonnées 09/02/2023 - 03/05/2023 — Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi - GRANDE SALLE à 94600 CHOISY-LE-ROI
V.I.E... : Triển lãm của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam 02/03/2023 - 01/04/2023 — A2Z Art Gallery, 24 rue de l’ Echaudé, Paris VI
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Médiéval Technicolor - Exposition de Mai Tabakian 18/03/2023 - 29/05/2023 — Centre d'art Jean-Prouvé - Issoire (France)
Cinéma du réel : 45e Festival international du film documentaire - 24 mars - 2 avril 2023 24/03/2023 - 02/04/2023 — Centre Pompidou (75004), Forum des Images (75001), Musée Guimet (75016), MK2 Beaubourg (75003), Bulac-Inalco (75013)
LE PARC AUX ROSEAUX - THUÂN 01/04/2023 15:00 - 19:00 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
Ciné-club Yda : TASTE 01/04/2023 16:00 - 19:00 — 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité.
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss