Bạn đang ở: Trang chủ / Dịch thuật / Tự thán của Hamlet

Tự thán của Hamlet

- Shakespeare, Hàn Thuỷ dịch — published 16/11/2020 17:55, cập nhật lần cuối 16/11/2020 20:45

Tự thán của Hamlet
(trích đoạn)


Shakespeare

Hàn Thuỷ dịch
Đỗ Tuyết Khanh hiệu đínhTồn tại, hay không tồn tại, là câu hỏi:
Có cao quí hơn không nếu ta chịu đựng
Oằn mình dưới lằn roi số phận nghiệt ngã
Hay vùng lên đối diện vô vàn phiền hà,
Chống cự để dẹp tan. Chết – ngủ yên
Có thế thôi, ngủ là chấm dứt nhức nhối
Dồn dập trong tim, và muôn ngàn khổ đau
Thịt da đã phải hứng chịu: Một kết liễu
Là nguyện vọng tha thiết. Chết, ngủ yên.
Ngủ, biết đâu giấc mơ về – Ô đâu được:
Vì trong giấc ngủ, người chết có mơ gì?
Khi đã rũ sạch những ô tạp phàm trần
Cần nghỉ để suy tư – cho sự tôn trọng
Cuộc đời rất dài trải qua bao bất hạnh

(...)

Hamlet, Shakespeare. Hồi 3 ‒ cảnh 1

cám ơn các bạn Đỗ Tuyết Khanh hiệu đính
và Ngô Vĩnh Long đã gợi ý dịch
và đặt tựa cho đoản khúc này.

H.T.To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them. To die – to sleep,
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to: 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep, per chance to dream – ay, there's the rub:
For in that sleep of death what dreams may come,
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause – there's the respect
That makes calamity of so long life.

(...)

Hamlet, Shakespeare. Act 3 ‒ scene 1

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Exposition: « Un regard sur le Vietnam et l’environnement » 29/09/2022 - 04/10/2022 — Centre Culturel Communal Erik Satie - 26 rue Emille Raspail, 94110 Arcueil.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss