Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Dân trí thấp và Quốc hội họp... kín về biển Đông

Dân trí thấp và Quốc hội họp... kín về biển Đông

- Đoan Hùng — published 06/06/2015 14:40, cập nhật lần cuối 06/06/2015 15:37
Trích Đại... Vệ sử ký toàn thư


Chuyện bên lề Hội nghị Diên Hồng


Dân trí thấp và Quốc hội họp... kín về biển ĐôngThượng hoàng Trần Thánh Tông hỏi triều thần..

- Giặc Nguyên đã đến biên cương, Trẫm muốn triệu họp các bô lão trong cả nước để trưng cầu dân ý. Các ngươi nghĩ sao?

Hoàng tử Trần Ích Tắc mồ hôi toát đầm đìa, khấu đầu tâu :

- Tâu bệ hạ. Khộng nên! Không nên! Thần trộm nghĩ, dân trí Đại Việt ta còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, các bô lão lại lẩm cẩm, quên trước quên sau, trưng cầu có khi gây hại, không thể tùy tiện!

Thượng Hoàng đang còn phân vân thì Chương Hiến Hầu Trần Kiện lại bước ra tâu rằng :

- Tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ, Thiên Tử đối với An Nam ta như tình nghĩa cha con! Mười sáu chữ vàng há chẳng vì một vài việc phức tạp, nhạy cảm mà khinh suất! Nay Bệ Hạ muốn hỏi kế sách thì chỉ cần... họp kín với vài bô lão có IQ cao như Nghị Huệ, Nghị Đương, Nghị IQ là đủ!

Thượng Hoàng nổi giận quát

Lũ hèn mạt! Quân đâu! Trảm!

May nhờ có Thượng Hoàng Hậu can nên hai gã này thoát chết, vội trốn sang... đại sứ quán Nguyên Quốc xin Đại sứ Sài Thung cho tị nạn.


Đoan Hùng

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Festival de Cannes: Việt and Nam - Film de Trương Minh Quý 22/05/2024 - 25/05/2024 — Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, France
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Rencontre avec Alain Ruscio 28/05/2024 18:00 - 20:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale, Paris 13e
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss