Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Kế trăm năm

Kế trăm năm

- Đoan Hùng — published 30/03/2014 19:11, cập nhật lần cuối 30/03/2014 19:11

Việt tân sử kíKế trăm nămViệt công hỏi Quản Trọng :

Nước Việt ta dưới biển có nhiều kỳ ngư, trên rừng nhiều danh mộc, lại có mỏ ODA vô tận.

Quả nhân ngày đêm suy nghĩ làm thế nào để xây nghiệp bá, trăm họ ấm no. Ngươi có kế gì chăng ?

Quản Trọng đáp :

Nhất niên chi kế mạc như đạo chi

Thập niên chi kế mạc như tặc chi

Bách niên chi kế mạc như tẩu chi !

tạm dịch :

Kế một năm không gì bằng ăn cắp

Kế mười năm không gì bằng ăn cướp

Kế trăm năm.. hạ cánh an toàn..

Việt công nghe thế cả mừng, cùng Quản trọng, tối củng ngủ một giường, gác chân lên nhau mà bàn bạc kế sách, suốt ba ngày đêm không mệt mỏi.

Quả nhiên, chỉ sau dăm năm thi hành kế lớn của Quản Di Ngô, Việt Công xây nên nghiệp bá.

Nước Việt thái bình thịnh trị.

Đi ngoài đường không ai nhặt của rơi.. của có đâu mà rơi.

Đêm ngủ chẳng cần đóng cửa.. cửa có đâu mà đóng.

Trăm họ hoan ca, an lạc.

Gái vừa hát vừa khâu giày Nai kỳ.

Trai vừa múa vừa... cày trả nợ... ODA.

Đoan Hùng

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss