Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Kinh tế thị trường XHCN ở Mỹ

Kinh tế thị trường XHCN ở Mỹ

- Phan Huy Đường — published 16/09/2008 18:44, cập nhật lần cuối 16/09/2008 23:33
Xem thông tin trên bài viết của Vũ Quang Việt trong mục Chính trị xã hội quốc tế


Kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa
ở… Hoa Kỳ Quốc


Phan Huy Đường


Bà con ơi, ai còn mê thế giới tự do trên cơ sở kinh tế thị trường toàn cầu hoá thì nên nhanh nhanh di cư ra khỏi Hoa Kỳ Quốc : chúng nó đang vận dụng chủ nghĩa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặc thù của Ziao Chỉ Quận đó !

Với vụ Bear Stearns, coi còn được : lấy tiền của dân đút thẳng vào túi tư bản tư nhân dưới mặt nạ son phấn bảo lãnh "thôi".

Với hai vụ Fannie MaeFreddie Mac, tuy không dám nói thẳng nhưng vẫn làm, ai lại nói thế, chúng nó đã quốc hữu hoá… thua lỗ, khiến món nợ quốc gia của Hoa Kỳ nhảy vọt từ 9.500 tỷ đô tới 14.000 tỷ đô (tin Le Monde 15.9.2008)

Với vụ Lehman Brothers thì đành công nhận : chúng ta đã hết khả năng xã hội hoá những thua lỗ !

Đúng là học trò khó mà hơn thầy được. Chỉ ở Ziao Chỉ Quận người ta mới biết xã hội hoá tất cả những món hẩu lốn ấy, và hơn thế nữa, mà vẫn không tổn thương tới đức tin kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa or not.

Ôi, làm trí thức ngày nay khốn nạn thật. Chưa bao giờ ngôn từ, chữ nghĩa, khái niệm lại đểu đến thế này. Ở mức toàn cầu.


2008-09-15

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Không nên bỏ qua

Đạo diễn Leon Lê giới thiệu Song Lang ở Paris ngày 09/10/2021
Yda Song Lan, Leon Lê

Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Inalco chiếu phim Đập cánh giữa không trung 29/09/2021 17:00 - 19:00 — Auditorium Dumézil
Ciné-club Yda présente le film Song Lang de Leon Lê / giới thiệu phim Song Lang của Leon Lê 09/10/2021 16:00 - 20:00 — Cinéma Grand Action
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss