Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Người thứ 496

Người thứ 496

- Tú Sụn — published 24/06/2012 18:23, cập nhật lần cuối 24/06/2012 18:23
Quốc hội đã thông qua Luật Biển với tỉ số phiếu 495/496. Người thứ 496 ấy là ai ?
Giọt  mực, giọt đờiNgười thứ 496Đảng ta đã có "chiến lược biển", nay nước ta lại có Luật biển. Ai chẳng mừng, mặc dầu chưa biết bản lai diện mạo của nó ra sao. Chỉ biết, ngay điều 1, đạo luật vừa được Quốc hội thông qua đã khẳng định chủ quyền Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế cũng là đủ mừng rồi.

Đạo luật được thông qua ngày 21.6, cũng là "Ngày báo chí". Mà lạ thay, thông tin về Luật Biển cứ thậm thà thậm thụt trên báo chí lề phải, đăng lên rồi lại rút đi. Các bài báo hoặc đăng nguyên xi hoặc xào xáo lại cùng một bản tin của Thông tấn xã, độc giả không biết khi Quốc hội thảo luận và biểu quyết đạo luật này, có nhà báo nào chứng kiến không. Chỉ biết Quốc hội đã thông qua với tỉ số phiếu "cao nhất" trong buổi họp đó : 495/496.

Đúng là "cao nhất", cao hơn cả thời ông Brejnev trị vì mồ ma nước Liên Xô. Kiểu bỏ phiếu 99,99% ấy không có gì lạ. Lạ ở chỗ khác : tại sao không 100%, nếu không 100%, thì tại sao chỉ có một người không bỏ phiếu tán thành ? Không phải hai, ba, bốn... mà một ? Câu hỏi đặt ra là : người ấy là ai ? Câu hỏi tiếp theo : Quốc hội giơ tay biểu quyết hay bỏ phiếu kín ? Khi nào thì kín, khi nào thì hở, ai quyết định điều ấy ? Một sự kiện quan trọng, diễn ra đúng "Ngày báo chí", mà từ ngày 21.6 đến nay, đọc khắp 700 tờ báo lề phải, không có báo nào hé lộ. Lạ thật.

Lạ nhất, vẫn là chuyện "một người" không bỏ phiếu thuận (chỉ nói được như vậy, vì không biết ông hay bà nghị ấy bỏ phiếu trắng, bỏ phiếu không hợp lệ, bỏ phiếu chống, hay không bỏ phiếu ?). Người ấy là ai thế ? Bao giờ mới biết quý danh ngài đó ? Hay không bao giờ ?

Trong khi chờ đợi tháng mười, người viết bài này đành đoán mò. Trong niềm tin tưởng vào sự sáng suốt của Bộ chính trị, hay ít nhất của bộ tứ "sang trọng hùng dũng" (xếp theo thứ tự của ngôn ngữ tiếng Việt, mà ngôn ngữ này lại chưa có "điều 4 hiến pháp"), đoán mò cũng ra được một cách lí giải. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy rất hợp lí. Ít nhất là hợp với mưu sâu trí lớn của lãnh đạo : Danh tính người thứ 496 ấy sẽ không bao giờ được công bố.

Tại sao vậy ?

Câu hỏi này rất dễ trả lời :

Để mai này, tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, sang Bắc Kinh phát huy 16 chữ vàng, lãnh đạo bạn có hỏi "Đứa nào không bỏ phiếu thông qua Luật Biển ?", ai cũng có thể sang trọng hùng dũng gãi tai mà trả lời : "Dạ thưa, nhà em đó ạ".

Tú Sụn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Viet and Nam - Film de Trương Minh Quý 31/05/2024 - 02/06/2024 — Cinémas L’Arlequin - Mk2 Quai de Seine - UGC Gobelins
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss