Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Thiên Đình Giải Mật

Thiên Đình Giải Mật

- NV Cali (Mỹ) — published 10/08/2009 02:00, cập nhật lần cuối 11/08/2009 15:59
Sau đây là một đoạn đối thoại giữa Ngọc Hoàng Thượng Đế và Triều Thần vào năm 1802 liên quan tới vận mệnh của Nước Việt, đã được Thiên Đình giải mật. Nhưng vì phải vượt qua quãng đường dài gần 200 năm ánh sáng nên nay ở trái đất chúng ta mới nghe được:


Thiên Đình Giải Mật
Hay
Ngọc Hoàng Thượng đế thoái vị
Nhiều nước ngày nay có luật là những tin tức quan trọng của quốc gia thì Chính phủ có quyền giữ kín trong vòng 20 hay 30 năm sau mới phải giải mật để tất cả nhân dân đều biết.

Trên Thiên Đình cũng thế. Sau đây là một đoạn đối thoại giữa Ngọc Hoàng Thượng Đế và Triều Thần vào năm 1802 liên quan tới vận mệnh của Nước Việt, đã được Thiên Đình giải mật. Nhưng vì phải vượt qua quãng đường dài gần 200 năm ánh sáng nên nay ở trái đất chúng ta mới nghe được:

 

Ngọc Hoàng Thượng Đế : Trẫm đã đồng ý cho phép con cháu trẫm ở phương Bắc (con Trời) tiêu diệt hết giống Bách Việt ở phương nam, Trẫm cũng đã cho tên Nguyễn Bỉnh Khiêm xuống trần 200 năm trước để sui khiến giống Việt còn lại chia rẽ, đánh nhau cho con Trời dễ tiêu diệt, mà tại sao hôm nay Trẫm lại nhận được chiếu xin làm Vua phương Nam của Nguyễn Ánh ? (Chiếu xin được chuyển qua nghi lễ tế Nam Giao)

Triều Thần: Kính thưa Ngọc Hoàng cái giống dân còn sót lại của Bách Việt đó nó đánh nhau giỏi lăm.

NHTĐ: Trẫm đã bắt giống dân đó đàn bà thì mặc váy, đàn ông mặc áo dài lúng túng thế thì chúng đánh nhau ra làm sao?

TT:Thưa NH dân Việt chúng nó nghèo lắm, không có áo mặc nên đánh nhau hăng lắm.

NHTĐ: Trẫm lại sai bọn Mặc Cửu sang Hà Tiên, bọn Dương Đình Ngạn sang Gia Định để lấn đất dành dân đồng hóa chúng nó, sao bọn nầy cũng không thành công?

TT:Thưa NH dân Việt đó chúng sống thành từng làng, mỗi làng lại có Thần Thành Hoàng trông nom. Con Trời sang đó phần vì xa quê hương phần vì xa NHTĐ nên rất sợ thần Thành Hoàng của chúng và vì thế bị chúng đồng hóa.

NHTĐ: Cái ông Thần Thành Hoàng đó ở đâu mà ra?

TT: Thưa TĐ đó là do ông vua của chúng phong, theo yêu cầu của dân.

NHTĐ: Vậy nay Trẫm phong Thần Thành Hoàng cho chúng thì con cháu Trẫm dễ đồng hóa chúng.

TT: Thưa TĐ như vậy sẽ không có hiệu quả vì là vượt qua hệ thống quân giai.


*


NHTĐ: À! Cái giống dân đó ở đâu ra mà láo vậy? Trẫm sẽ bắt chúng bị đô hộ cả trăm năm, bắt chúng chết đói cả triệu người rồi sẽ cho cường quốc phương Tây đó trở lại đô hộ tiếp.

TT:Thưa NH chúng vẫn vùng lên được.

NHTĐ: Cho một cường quốc mới ở bên kia biển Đông sang đánh cho chúng một trận nhừ tử.

TT: Thưa NH cái nước mạnh nhất đó cũng sẽ thất bại.

NHTĐ: Các khanh nói rõ cho trẫm biết tại sao vậy?

TT: Thưa NH khi chiến tranh đến hồi quyết định thì chúng sẽ nghĩ ra chiến thuật Chí Phèo,và vì thế nước mạnh nhất đó lại trở nên là nước yếu nhất và sẽ thua chúng.

NHTĐ: À, À chiến thuật Chí Phèo, có phải là chiến thuật vừa la làng vừa kéo nhau ra pháp trường vừa hô khẩu hiệu :Ta nhất định thắng địch nhất định thua” đó không?

TT: Thưa NH đúng như vậy và vì thế con dân của NH mủi lòng thương chúng nó, không muốn trông thấy cảnh chúng chết nằm chình ình trên màn ảnh TV, và sẽ đành cho chúng nó thắng.


*


Một phụ tá mở laptop, cho chạy chương trình mô phỏng lịch sử, một giây bằng một năm... một lúc lâu sau... laptop bip bip liên hồi.


TT: Thưa NH, xin trình kết quả tiên đoán đến năm 2002, vì sau 200 năm thì tiến trình mô phỏng không tiếp tục được, lịch sử bị phân kỳ vì thiếu input...

NHTĐ: À ! À! À Quả thật thế. Làm sao bây giờ ?

...

Được rồi, Trẫm sẽ cắt nguồn nước của nó, Trẫm sẽ không cho chúng đánh cá để sống, Trẫm sẽ giải bùn đỏ xuống thành phố Saigòn, Trẫm sẽ cho xoá bỏ làng mạc để xây sân golf và khách sạn. Và quan trọng nhất là Trẫm sẽ bắt lãnh đạo của chúng kiên trì theo đuổi chủ nghĩa Mác-Lê để không có đoàn kết quốc gia.

Không còn nền tảng tâm linh, không có đoàn kết quốc gia. Trẫm chắc chắn sớm muộn chúng cũng bị con dân Trẫm, con Trời, đồng hóa.

TT: Thưa NH chiến thuật của ngài quả là rất tinh vi chúng thần tin là sẽ mang lại kết quả ngoài mong đợi. Nhưng thưa NH với quá khứ của dân Việt đó chúng Thần xin NH cho một kế hoạch B; a Back–up plan, just in case.

NHTĐ: Ô ! đến thế thì Trẫm sẽ chỉ còn cách thoái vị.


NV Cali


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Festival de Cannes: Việt and Nam - Film de Trương Minh Quý 22/05/2024 - 25/05/2024 — Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, France
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Rencontre avec Alain Ruscio 28/05/2024 18:00 - 20:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale, Paris 13e
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss