Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Thời đại cách mạng bất khả thi

Thời đại cách mạng bất khả thi

- Phan Huy Đường — published 06/02/2011 23:45, cập nhật lần cuối 06/02/2011 22:04


Thời đại cách mạng bất khả thi


Tình hình Tunisie đúng là tình hình cách mạng, ai cũng thấy. Theo rõi nó, càng thấm thía Hồi ký của Trần Văn Giàu.

Hôm nay, ở Tunisie, cách mạng khó có khả năng hiện thực. Vì thiếu :

1/ Một tư tưởng cách mạng, gọi là lý tưởng hay ý thức hệ cũng được. Nó vạch một chân trời chưa hão để tiến tới, mang lại cho hành động của con người cả giá trị lẫn niềm tin. Dù phải chết.

2/ Trên cơ sở đó, một đường lối chính trị xác định được từng bước một những hành động cụ thể trong quá trình vận động cụ thể của lịch sử, để tiến tới mục đích cuối cùng của con người.

3/ Một tổ chức cách mạng để, từng lúc, tập hợp, hướng dẫn hành động của quần chúng tập chung giải quyết vấn đề dưới mọi hình thái cụ thể của nó ở những khâu quyết định, từng lúc.

Hiện nay, ở Tunisie, không có ba điều ấy. Lại những hy sinh "vô bổ" ? Đau thật.

Bế tắc tư tưởng ở đời nay, nó thế.


Phan Huy Đường

2011-01-28


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
Spectale: nos corps empoisonnées 09/02/2023 - 03/05/2023 — Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi - GRANDE SALLE à 94600 CHOISY-LE-ROI
V.I.E... : Triển lãm của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam 02/03/2023 - 01/04/2023 — A2Z Art Gallery, 24 rue de l’ Echaudé, Paris VI
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Médiéval Technicolor - Exposition de Mai Tabakian 18/03/2023 - 29/05/2023 — Centre d'art Jean-Prouvé - Issoire (France)
Cinéma du réel : 45e Festival international du film documentaire - 24 mars - 2 avril 2023 24/03/2023 - 02/04/2023 — Centre Pompidou (75004), Forum des Images (75001), Musée Guimet (75016), MK2 Beaubourg (75003), Bulac-Inalco (75013)
LE PARC AUX ROSEAUX - THUÂN 01/04/2023 15:00 - 19:00 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
Ciné-club Yda : TASTE 01/04/2023 16:00 - 19:00 — 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité.
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss