Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Thời đại cách mạng bất khả thi

Thời đại cách mạng bất khả thi

- Phan Huy Đường — published 06/02/2011 23:45, cập nhật lần cuối 06/02/2011 22:04


Thời đại cách mạng bất khả thi


Tình hình Tunisie đúng là tình hình cách mạng, ai cũng thấy. Theo rõi nó, càng thấm thía Hồi ký của Trần Văn Giàu.

Hôm nay, ở Tunisie, cách mạng khó có khả năng hiện thực. Vì thiếu :

1/ Một tư tưởng cách mạng, gọi là lý tưởng hay ý thức hệ cũng được. Nó vạch một chân trời chưa hão để tiến tới, mang lại cho hành động của con người cả giá trị lẫn niềm tin. Dù phải chết.

2/ Trên cơ sở đó, một đường lối chính trị xác định được từng bước một những hành động cụ thể trong quá trình vận động cụ thể của lịch sử, để tiến tới mục đích cuối cùng của con người.

3/ Một tổ chức cách mạng để, từng lúc, tập hợp, hướng dẫn hành động của quần chúng tập chung giải quyết vấn đề dưới mọi hình thái cụ thể của nó ở những khâu quyết định, từng lúc.

Hiện nay, ở Tunisie, không có ba điều ấy. Lại những hy sinh "vô bổ" ? Đau thật.

Bế tắc tư tưởng ở đời nay, nó thế.


Phan Huy Đường

2011-01-28


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Festival de Cannes: Việt and Nam - Film de Trương Minh Quý 22/05/2024 - 25/05/2024 — Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, France
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Rencontre avec Alain Ruscio 28/05/2024 18:00 - 20:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale, Paris 13e
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss