Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Thời đại cách mạng bất khả thi

Thời đại cách mạng bất khả thi

- Phan Huy Đường — published 06/02/2011 23:45, cập nhật lần cuối 06/02/2011 22:04


Thời đại cách mạng bất khả thi


Tình hình Tunisie đúng là tình hình cách mạng, ai cũng thấy. Theo rõi nó, càng thấm thía Hồi ký của Trần Văn Giàu.

Hôm nay, ở Tunisie, cách mạng khó có khả năng hiện thực. Vì thiếu :

1/ Một tư tưởng cách mạng, gọi là lý tưởng hay ý thức hệ cũng được. Nó vạch một chân trời chưa hão để tiến tới, mang lại cho hành động của con người cả giá trị lẫn niềm tin. Dù phải chết.

2/ Trên cơ sở đó, một đường lối chính trị xác định được từng bước một những hành động cụ thể trong quá trình vận động cụ thể của lịch sử, để tiến tới mục đích cuối cùng của con người.

3/ Một tổ chức cách mạng để, từng lúc, tập hợp, hướng dẫn hành động của quần chúng tập chung giải quyết vấn đề dưới mọi hình thái cụ thể của nó ở những khâu quyết định, từng lúc.

Hiện nay, ở Tunisie, không có ba điều ấy. Lại những hy sinh "vô bổ" ? Đau thật.

Bế tắc tư tưởng ở đời nay, nó thế.


Phan Huy Đường

2011-01-28


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Triển lãm: Immigrations asiatiques en France depuis 1860. 10/10/2023 - 18/02/2024 — Musée de l'histoire de l'immigration, 293 av. Daumesnil, 75012 Paris
Exposition: a drop of serenity. 02/11/2023 - 23/12/2023 — 15 Rue Beautreillis, 75004 Paris.
Tháng kịch Pháp ở Saigon 01/12/2023 - 27/12/2023 — đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 và nhà hát Thanh Niên
HỘI THẢO KỶ NIỆM 300 NĂM ADAM SMITH 16/12/2023 08:00 - 17:00 — Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
VNED: Spectacle au profit des enfants handicapés victimes de l'Agent Orange. 16/12/2023 17:00 - 20:15 — IRTS - 1 rue du 11 Novembre, 92120 Montrouge.
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss