Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Tu chính án về hiến máu

Tu chính án về hiến máu

- Trịnh Hữu Long — published 09/01/2017 15:52, cập nhật lần cuối 09/01/2017 15:52


DỰ THẢO TU CHÍNH ÁN THỨ NHẤT -
HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM


LTS. Theo các báo trong nước (như ở đây), "Sáng 9-1, Bộ Y tế công bố dự thảo Luật về máu và tế bào gốc cho báo chí. Trong đó, Bộ Y tế cho biết báo cáo đánh giá tác động đề nghị quy định bắt buộc hiến máu 1 năm/lần, ngoại trừ trường hợp không thể hiến máu."  Khi nghe tin này, nhà báo Trịnh Hữu Long, phụ trách biên tập Luật khoa tạp chí có mấy dòng phản ứng dưới đây trên FB của anh. Được phép tác giả, Diễn Đàn xin chia sẻ với bạn đọc.

Theo một tin mới hơn khi bài này sắp lên khuôn, quy định này đã được loại bỏ, tuy nhiên chúng tôi thiết nghĩ bài viết vẫn giữ nguyên giá trị của nó.




TU CHÍNH ÁN NÀY QUY ĐỊNH VỀ MÁU


1. Máu là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao máu, cho thuê máu, công nhận quyền sử dụng máu. Người sử dụng máu được chuyển quyền sử dụng máu, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng máu được pháp luật bảo hộ.

3. Nhà nước thu hồi máu do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; sức khoẻ cộng đồng; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi máu phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Nhà nước trưng dụng máu trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.


Trịnh Hữu Long

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Viet and Nam - Film de Trương Minh Quý 31/05/2024 - 02/06/2024 — Cinémas L’Arlequin - Mk2 Quai de Seine - UGC Gobelins
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss