Bạn đang ở: Trang chủ / Giọt mực, ... / Xứ sở của Descartes hôm nay

Xứ sở của Descartes hôm nay

- Phan Huy Đường — published 06/03/2011 23:50, cập nhật lần cuối 07/03/2011 09:03


Xứ sở của Descartes hôm nay


Nhìn tình trạng chính giới PhuLăngXa, với khả năng Marine Le pen (đảng phátxít Front National) về đầu trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2012 (theo một thăm dò dư luận sắp đăng), buồn thúi ruột.

Ôi, xứ sở tinh thần của Descartes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Hugo, Zola, Camus, Sartre, e tutti quanti, đã suy tàn đến thế này à ?

Về mặt lý trí, và tình cảm nữa tuy chỉ một phần thôi, nó đã làsẽ là ? một phần người ở tôi. Làm sao khác được trong hoàn cảnh tôi nên người ? Có ai một mình tự tại trong nhân giới được đâu ? Kể cả nghệ sĩ ! Đếch độc giả, thính giả, khán giả, e tutti quanti, dù chỉ ít người, làm gì tác phẩm nghệ thuật ?

Phủ nhận văn hoá ấy ở tôi, sao đành ? Muốn cũng không làm được ! Trừ khi tự dối mình… Còn thúi hơn… Phủ định nó ? Nhưng để đi đâu ? với ai ? như thế nào ? Chẳng để đi đâu, chẳng biết với ai, chẳng biết như thế nào, chỉ vì chữ nghĩa suông thôi, sao đành ?

Đời đểu thật, người đểu thật, hè hè…


Phan Huy Đường

2011-03-05


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Festival de Cannes: Việt and Nam - Film de Trương Minh Quý 22/05/2024 - 25/05/2024 — Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, France
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Rencontre avec Alain Ruscio 28/05/2024 18:00 - 20:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale, Paris 13e
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss