Bạn đang ở: Trang chủ / Kho Hình ảnh lưu trữ / Zoom

Zoom

- Phuoc published 27/04/2016 11:36, cập nhật lần cuối 13/08/2022 12:26
Hình ảnh JPEG image BiaGiaiPham-zoom.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Biên Giới TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Tết Bính Thân TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh ThiepNoel-2015 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh je-suis-paris.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh lang-gieng-320.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh absam.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Võ Phiến TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh object code Tuyenbo.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh PS document Tượng Đài TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Khủng hoảng tình thương TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Dê-Ất-Mùi TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Dê 2015 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Pascal source code Tôi là bọ Lập TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Charlie TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Tôi là Charlie TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh carte2015 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Inconnu Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh bloggers Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Octet Stream umbrella TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh ND Hùng TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh bieutinh-paris-2011.jpg Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh object code Gabo TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh JPEG image affiche-5-4-14.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh object code Báo Xuân Giáp Ngọ Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh hoa-chuc-2014 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Phương Uyên 16-08-2013 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Điếu Cày TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh chemical/x-mopac-input Cưỡng chế đất TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Hồ Ngọc Nhuận TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Cù-Huy-Hà-Vũ TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh phương-uyên TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Thiệp chúc 2013 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Curiosity Diễn đàn — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh Chân dung Hàn Mạc Tử TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh ULAW (Sun) audio Chùa dâu TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh JPEG image higgs-2.jpg ctphuoc — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh JPEG image le-cri-munch.jpg ctphuoc — cập nhật lần cuối 12/04/2016 21:34
Hình ảnh JPEG image BaNguyenThiLan-z.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 16/12/2017 18:23
Hình ảnh Mẹ Nấm TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 29/06/2017 23:17
Hình ảnh Đồng-Tâm TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 26/04/2017 23:45
Hình ảnh JPEG image Tulipe-souris.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 23/03/2017 12:09
Hình ảnh Giai Phẩm Xuân 2017 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 22/03/2017 13:24
Hình ảnh Octet Stream Gạc Ma TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 08/03/2017 18:27
Hình ảnh Biểu tượng 17-09 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 14/02/2017 23:29
Hình ảnh ULAW (Sun) audio Đinh Dậu TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 28/01/2017 14:57
Hình ảnh 1-1-2017 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 31/12/2016 11:01
Hình ảnh Lũ Lụt TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 22/12/2016 13:35
Hình ảnh Octet Stream Chân dung Lê Hồng Hà TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 23/11/2016 16:52
Hình ảnh Troff document Lũ lụt TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 06/11/2016 16:39
Hình ảnh GP-Thu-2016 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 17/10/2016 17:50
Hình ảnh Giai-Pham-Thu-2016 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 17/10/2016 16:12
Hình ảnh JPEG image Appel-GP-Thu-2016.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 16/10/2016 12:07
Hình ảnh Mẹ Nấm TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/10/2016 12:50
Hình ảnh ma-soeur-10-2016 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 06/10/2016 01:07
Hình ảnh C header Nguyễn Quang Thạch TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 11/09/2016 12:14
Hình ảnh Octet Stream NguyenQuangA TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 03/09/2016 17:24
Hình ảnh Plage-2016 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 23/08/2016 22:56
Hình ảnh Troff document Sau Phán quyết TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 13/07/2016 23:02
Hình ảnh object code San hô TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 03/07/2016 23:10
Hình ảnh C source code Trần Huỳnh Duy Thức Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 29/05/2016 23:25
Hình ảnh JPEG image SG-Bieu-tinh-8-5-2016.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/05/2016 22:12
Hình ảnh Cá Chết Hà Tĩnh 04-2016 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 27/04/2016 11:24
Hình ảnh Manifestation-Nahel TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 01/07/2023 21:17
Hình ảnh BaoLoan-DakLak TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 15/06/2023 16:44
Hình ảnh Đặng Tiến qua đời 17-04-2023 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 18/04/2023 16:48
Hình ảnh Ruine-Ukraine TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 23/02/2023 17:10
Hình ảnh chemical/x-hin giap-thin TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 09/02/2024 13:30
Zoom-Tết
Hình ảnh Phát Triển bền vững TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 19/01/2024 21:41
Hình ảnh ZoomNoel-2023 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 22/12/2023 16:17
Hình ảnh BaoLoan-DakLak TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 15/06/2023 18:09
Hình ảnh object code Xuân Quý Mão TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 22/01/2023 09:46
Hình ảnh Noel-2022 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 24/12/2022 18:55
Hình ảnh Noel-2022 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 24/12/2022 18:36
Hình ảnh Chúc-2018 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 31/12/2017 17:57
Hình ảnh JPEG image Gac-Ma-325.jpg TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 09/03/2018 09:38
Hình ảnh Bia-biên-giới TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 17/02/2018 23:58
Hình ảnh Mừng-30-04 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 29/04/2018 21:19
Hình ảnh thuyền nhân TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 29/04/2018 21:18
Hình ảnh GPXZ2018 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 24/03/2018 22:10
Hình ảnh GPXuân-2018 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 22/03/2018 17:03
Hình ảnh hoa-dao-bien-gioi TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 17/02/2018 23:57
Hình ảnh PNG image anhManhKim-325.png TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 10/06/2018 21:28
Hình ảnh Pascal source code asean-map TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 15/07/2020 22:55
Hình ảnh object code atm gạo TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 03/05/2020 22:49
Hình ảnh Corona-virus TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 28/03/2020 20:13
Hình ảnh Canh-Tý TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 24/01/2020 19:08
Hình ảnh C header Cụ Trần Đình Kình TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 14/01/2020 15:40
Hình ảnh nouvel-an-2020 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 31/12/2019 18:17
Hình ảnh covid-29-07-21 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 29/07/2021 19:58
Hình ảnh Tại Kherson TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 14/11/2022 12:03
Hình ảnh Chân-Dung-Ngô-Vĩnh-Long FB - Ngo Vinh Long — cập nhật lần cuối 15/10/2022 19:31
Hình ảnh AsianHate TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 18/04/2021 21:53
Hình ảnh Pascal source code Nguyễn Huy Thiệp TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 21/03/2021 15:54
Hình ảnh C header Myanmar Biểu Tình TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 05/03/2021 22:54
Hình ảnh 01-01-2021 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 31/12/2020 19:02
Hình ảnh C source code TH Duy Thức TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 12/09/2018 21:03
Hình ảnh Covid-07-21 TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 15/07/2021 13:41
Hình ảnh hoang-tuy TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 15/07/2019 09:56
Hình ảnh Hongkong TamCauDePiR — cập nhật lần cuối 17/06/2019 21:43

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss