Bạn đang ở: Trang chủ / KHKT / Khoá thỉnh giảng mùa xuân 2020 của Gs Ngô Bảo Châu ở Collège de France

Khoá thỉnh giảng mùa xuân 2020 của Gs Ngô Bảo Châu ở Collège de France

- P.V. — published 05/09/2019 17:40, cập nhật lần cuối 05/09/2019 23:18


Mùa xuân 2020
Ngô Bảo Châu
thỉnh giảng tại Collège de France


NBC

Học viện Collège de France (Paris), thông báo nhà toán học Ngô Bảo Châu sẽ thỉnh giảng về lí thuyết Langlands trong học kỳ mùa xuân 2020.

Bài giảng khai mạc sẽ diễn ra từ 18g đến 19g ngày 12 tháng 3-2020 về đề tài "La fonctorialité de Langlands et l'équation fonctionnelle des fonctions automorphes" (Lí thuyết Langlands và phương trình hàm của những hàm L tự đẳng cấu).

Các bài giảng và xêmina về "phương trình hàm của các hàm tự đẳng cấu" sẽ bắt đầu từ ngày 23.4.2020 theo trình tự sau đây :

23.04.2020 : 10g30-12g00 bài giảng Equation fonctionnelle des fonctions L automorphes

                      14g00-16g00 xêmina Théorie des représentations et géométrie

30.04.2020 : 10g30-12g00 bài giảng Equation fonctionnelle des fonctions L automorphes

                      14g00-16g00 xêmina Théorie des représentations et géométrie

14.05.2020 : 10g30-12g00 bài giảng Equation fonctionnelle des fonctions L automorphes

                      14g00-16g00 xêmina Théorie des représentations et géométrie

28.05.2020 : 10g30-12g00 bài giảng Equation fonctionnelle des fonctions L automorphes

                      14g00-16g00 xêmina Théorie des représentations et géométrie

04.06.2020 : 10g30-12g00 bài giảng Equation fonctionnelle des fonctions L automorphes

                      14g00-16g00 xêmina Théorie des représentations et géométrie

11.06.2020 : 10g30-12g00 bài giảng Equation fonctionnelle des fonctions L automorphes

                      14g00-16g00 xêmina Théorie des représentations et géométrie

18.06.2020 : 10g30-12g00 bài giảng Equation fonctionnelle des fonctions L automorphes

                      14g00-16g00 xêmina Théorie des représentations et géométrie

P.V.Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss