Bạn đang ở: Trang chủ / KHKT / Sophie QUINN JUDGE thuyết trình tại Paris

Sophie QUINN JUDGE thuyết trình tại Paris

- Diễn Đàn — published 06/03/2014 23:55, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21
về lịch sử phong trào cộng sản Việt Nam. CHÚ Ý : ngày giờ và địa điểm có thay đổi (so với thông báo trước đây trong mục Tin sinh hoạt)


3 buổi  thuyết trình
của nhà sử học
Sophie QUINN JUDGE


Trong ba ngày 7, 11 và 14 tháng ba 2014, nhà sử học Sophie QUINN JUDGE sẽ thuyết trình về đề tài lịch sử Việt Nam thế kỉ XX tại Trường đại học Denis Diderot (Paris VII), phố Albert Einstein, Paris 13.

Sophie QUINN JUDGE là giáo sư Trường đại học Temple (Philadelphie), tác giả cuốn Ho Chi Minh, the Missing Years : 1919-1941 (University of California Press), với những phát hiện về Nguyễn Ái Quốc từ hồ sơ lưu trữ của Quốc tế Cộng sản ở Moskva, nơi bà đã làm việc nhiều năm, sau khi sống và làm việc ở Paris, Quảng Ngãi, Singapore.

Đề tài ba buổi thuyết trình (nói tiếng Anh và tiếng Pháp) liên quan tới phong trào cộng sản Việt Nam :

1/ Thứ sáu 7.3 (14g-16g) : Women in the early Vietnamese communist movement : Nguyễn Thị Minh Khai, Her Unexamined Legacy (Những phụ nữ trong thời kì đầu phong trào cộng sản Việt Nam : Nguyễn Thị Minh Khai, di sản chưa được xem xét)

2/ Thứ ba 11.3 (14g-16g) : Histoire du communisme vietnamien : sources et méthodes (Lịch sử phong trào cộng sản Việt Nam : nguồn sử liệu và phương pháp nghiên cứu).

3/ Thứ sáu 14.3 (10g-12g) : International Influences on the Vietnamese Communist Movement : from Moscow and Paris to Shanghai and Singapore (Ảnh hưởng quốc tế trên Phong trào Cộng sản Việt Nam : từ Moskva và Paris đến Thượng Hải và Singapore).

CHÚ Ý : trong hai tuần qua, chúng tôi đã thông báo hai buổi thuyết trình dựa trên thông tin của Khoa sử Trường đại học Paris VII cung cấp từ đầu năm (mục Tin sinh hoạt). Nay có thêm một buổi thuyết trình, và có thay đổi về thời gian và địa điểm. Xin độc giả căn cứ vào tài liệu dưới đây, hoặc TIN SINH HOẠT đã được cập nhật.

Địa điểm : xin xem tài liệu pdf dưới đây.

Attachments

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Không nên bỏ qua

Đạo diễn Leon Lê giới thiệu Song Lang ở Paris ngày 09/10/2021
Yda Song Lan, Leon Lê

Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Ciné-club Yda présente le film Song Lang de Leon Lê / giới thiệu phim Song Lang của Leon Lê 09/10/2021 16:00 - 20:00 — Cinéma Grand Action
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss