Bạn đang ở: Trang chủ / Nhân vật / Hoàng Khoa Khôi

Hoàng Khoa Khôi

- Phan Huy Đường — published 20/04/2009 15:33, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21


Hoàng Khoa Khôi

hhkhoiHoàng Khoa Khôi chết rồi.

Chàng là một người trung thực hiếm hoi mà tôi may mắn được gặp. Hết sức chung thủy với chính mình, đồng chí (Đệ tứ) và bạn. Kiên định, nhưng cởi mở, hiếu khách và tử tế với mọi người bất kể từ chân trời chính trị nào ghé tới nhà chàng.

Chàng đi vào đời từ hoàn cảnh cực khó khăn : thông ngôn cho lính thợ, rồi đào ngũ để tranh đấu cho tổ quốc và lý tưởng của mình, mọi tri thức đều phải tự học, với bạn, đồng chí, sách vở và người đời. Thế mà chàng hiểu biết Marx hơn mấy quan lại CS ở Ziao Chỉ Quận và Paris rất nhiều. Chí ít, chàng đã sống và chết như một người CS có niềm tin, tri thức và đạo đức, biết tôn trọng người suy nghĩ khác mình.

Một mẫu người càng ngày càng hiếm.

Tôi không nghĩ như chàng về thời cuộc đã qua cũng như trong phương pháp suy luận. Nhưng có lúc tôi "ghen" chàng : trong cuộc bể dâu hỗn loạn, chàng đã sống được một kiếp sống đẹp1. Thế thì, ở tôi, bạn còn rất trẻ, chưa thể ra đi hoàn toàn, vĩnh viễn. Vậy, tôi, kẻ hậu sinh, không từ biệt bạn nhé.


2009-04-10

Phan Huy Đường1 "...la conscience dans son appel à soi-même pose l'exi­gence du bien dans l'action, du vrai dans la connais­sance, et du beau dans l'achèvement des processus vécus. Par là, la con­science fait du monde naturel un monde humain, vala­ble pour l'homme."

Một ý tưởng của Trần Đức Thảo, một đối thủ xưa của Hoàng Khoa Khôi.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Triển lãm: Immigrations asiatiques en France depuis 1860. 10/10/2023 - 18/02/2024 — Musée de l'histoire de l'immigration, 293 av. Daumesnil, 75012 Paris
Exposition: a drop of serenity. 02/11/2023 - 23/12/2023 — 15 Rue Beautreillis, 75004 Paris.
Tháng kịch Pháp ở Saigon 01/12/2023 - 27/12/2023 — đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 và nhà hát Thanh Niên
HỘI THẢO KỶ NIỆM 300 NĂM ADAM SMITH 16/12/2023 08:00 - 17:00 — Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
VNED: Spectacle au profit des enfants handicapés victimes de l'Agent Orange. 16/12/2023 17:00 - 20:15 — IRTS - 1 rue du 11 Novembre, 92120 Montrouge.
YDA: Tro tàn rực rỡ / Bùi Thạc Chuyên 06/01/2024 16:00 - 18:00 — cinéma Grand Action, 5 rue des Ecoles, Paris 75005
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss