Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Bằng Tường thị

Bằng Tường thị

- Hồ Bạch Thảo — published 17/09/2016 00:20, cập nhật lần cuối 17/09/2016 11:06

Ðất Trung Quốc giáp Việt Nam qua các đời


Bằng Tường thị [憑祥]Hồ Bạch Thảo1.Bản đồ Bằng Tường thị và huyện Ninh Minh


bandobt


Chú thích:


1.Huyện Long Châu: giáp tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nước ta.

2.Bằng Tường thị [Pingxiang]: giáp các huyện Văn Lãng, Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.

3.Huyện Ninh Minh: giáp với các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Ðình Lập tỉnh Lạng Sơn.

4.Trấn Hữu Nghị [youyizhen]: thuộc Bằng Tường thị, giáp huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.

5.Trấn Thượng Thạch [Shangshizhen]: thuộc Bằng Tường thị, giáp huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

6.Hương Trì Lãng: thuộc huyện Ninh Minh, giáp huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.

7.Trấn Ái Ðiếm: thuộc huyện Ninh Minh, giáp huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

8.Hương Ðồng Miên: thuộc huyện Ninh Minh, giáp huyện Ðình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

9.Trấn Hải Nhuận

10.Trấn Minh Giang

11.Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.


2.Tổng quát về Bằng Tường thị.


Trung Hoa Nhân dân Cộng Hòa Quốc, cho gộp đất cũ của 3 thổ châu Bằng Tường, Hạ Thạch Tây và Thượng Thạch Tây thành Bằng Tường thị thuộc tỉnh Quảng Tây. Vị trí Bằng Tường thị tại phía tây tỉnh Quảng Tây, phía bắc giáp huyện Long Châu, tây và nam giáp Việt Nam, phía đông giáp huyện Ninh Minh; có chung đường biên giới với Việt Nam dài 96 km. Năm 2003 được chia thành 4 trấn: Bằng Tường, Hữu Nghị, Hạ Thạch, Thượng Thạch.

-Trấn Bằng Tường giáp với huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn; trấn gồm 5 cư ủy hội: Bắc Ðại Lộ, Nam Ðại Lộ, Sư Tử Sơn Lộ, Bình Sơn Lộ, Tân Hoa Lộ; và 5 hành chính thôn: Liên Toàn, Liễu Ban, Nam Sơn, Tiền Tiến, Trúc Sơn.

-Trấn Hữu Nghị giáp với Ðồng Ðăng, huyện Cao Lộc và huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn; trấn gồm 9 hành chánh thôn: Triệu Hoa, Lễ Trà, Ải Khẩu, Tạp Phượng, Anh Dương, Tam Liên, Bình Nhi, Tống Thành, Tượng Long.

-Trấn Thượng Thạch giáp với huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; trấn gồm 9 hành chánh thôn: Thượng Thạch, Bạch Long, Yến An, Ngao, Mã Ðồng, Luyện Giang, Ải Do, Phản Vượng, Phố Ðông.

-Trấn Hạ Thạch gồm 10 hành chánh thôn: Hạ Thạch, Tân Minh, Na Lâu, Bạch Mã, Tiêu Bình, Lưu lợi, Phong Lạc, Hạ Ðồng, Bản Nhiệm, Phố Môn.


3.Liệt kê vùng đất hai nước Trung Việt giáp giới
   [tính từ tây sang đông]:


-Trấn Bằng Tường thuộc huyện Bằng Tường, giáp giới các xã Trùng Khánh, Thụy Hùng, Thanh Long thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

-Trấn Hữu Nghị, huyện Bằng Tường; giáp với các xã Tân Thanh, Tân Mỹ, thuộc huyện Văn Lãng, và Ðồng Ðăng thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

-Trấn Thượng Thạch, huyện Bằng Tường; giáp với xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.


4. Danh sách chi tiết các địa phương Việt Nam giáp Bằng Tường thị
     
[Tính từ phía tây sang đông]


Xã, phường Huyện Tỉnh Thôn, xóm Chú thích
Trùng Khánh Văn Lãng Lạng Sơn Khảm Lau, Lùng Sá, Lũng Slàng, Bó Luông,
Pò Chả, Pò Mã
Các dãy 820,836 thuộc xã
Trùng Khánh bị Trung quốc chiếm trong chiến tranh biên giới. Có cửa khẩu Na Nưa
Xã Thụy Hùng huyện Văn Lãng Lạng Sơn Khuối Mươi, Thâm Lâm, Na Hình, Cò Luồng, Tam Lung, Nà Hình, Nà Luông
Xã Thanh Long huyện Văn Lãng Lạng Sơn Pác Cú, Ðông Văn, Pa Chí, Hành Thanh, Phượng Long, Bản Cáu, Bản Tát, Nà Cà
Xã Tân Thanh huyện Văn Lãng Lạng Sơn Nà Tồng, Nà Han, Lọ Mon, Phai Kéo, Nà Han, Nà Ngườm, Bản Thẩu, Nà Lầu cửa khẩu và chợ biên giới Tân Thanh
Xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng Lạng Sơn Cốc Nam, Khưa Ðá, Tài Lài, Thác Mén, Lùng Cáu, Háng Mới, Nà Mò, Nà Pục, Khun Lùng, Gốc Bưởi, Gốc Nhãn cửa khẩu và chợ biên giới Cốc Nam. Có Hang Dơi, Thác Ném là điểm nóng buôn lậu
Xã Ðồng Ðăng huyện Cao Lộc Lạng Sơn
Có nhà ga Ðồng Ðăng, phía Trung quốc là cửa khẩu Bằng Tường
Xã Bảo Lâm Cao Lộc Lạng Sơn Cò Luồng, Nà Pàn, Nà Phẩy, Bản Tòong, Na Ke, Pò Nhùng, Bãi Gianh Có ải Nam Quan. Xã Bảo Lâm cũng là nơi bị lấn chiếm bằng thủ đoạn xây dựng đường sắt trên đất Việt Nam

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Triển lãm: Immigrations asiatiques en France depuis 1860. 10/10/2023 - 18/02/2024 — Musée de l'histoire de l'immigration, 293 av. Daumesnil, 75012 Paris
Exposition: a drop of serenity. 02/11/2023 - 23/12/2023 — 15 Rue Beautreillis, 75004 Paris.
Tháng kịch Pháp ở Saigon 01/12/2023 - 27/12/2023 — đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 và nhà hát Thanh Niên
HỘI THẢO KỶ NIỆM 300 NĂM ADAM SMITH 16/12/2023 08:00 - 17:00 — Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
VNED: Spectacle au profit des enfants handicapés victimes de l'Agent Orange. 16/12/2023 17:00 - 20:15 — IRTS - 1 rue du 11 Novembre, 92120 Montrouge.
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss