Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Nhân câu chuyện "danh mục" của Eco : vài hình ảnh

Nhân câu chuyện "danh mục" của Eco : vài hình ảnh

- Vũ Ngọc Thăng — published 07/02/2010 23:40, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:18


Vài hình ảnh danh mục


Vũ Ngọc Thăng


eco_b
eco_c

The Assumption of the Virgin (Cathedral of Parma) - 1525

Antonio Allegri da Correggio
(1489 – 1534)

eco_d

Spring - 1573
Giuseppe Arcimboldo (1527 – 1593)

eco_e

Ole Worm’s Cabinet of Curiosities, from Museum Wormianum – 1655


eco_f

Gallery with Views of Ancient Rome - 1758
Giovanni Paolo Pannini (1691-1765)

eco_g

The Cosmos of Healing
(
Tibetan Medicinal Painting)


eco_h

The Fourth Estate - 1901
Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868 – 1907)


eco_i

100 Campbells' Soup Cans - 1962
Andy Warhol (1928 – 1987)

eco_j

Accident Chronicle - 1973 (Foto Medium Art)
Christian Boltanski
(1944)


eco_k

Từ vở múa Hạn hán và Cơn mưa II - 2005
Ea Sola Thuỷ

eco_l

Bộ sưu tập tem 12 con Giáp


eco_m

Một góc phố bán tranh Tết ở Hà Nội vào những năm 1980


eco_n

Một cửa tiệm ở phố Hàng Mã, 2009
Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss