Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Rameau giữa chúng ta

Rameau giữa chúng ta

- Bùi Văn Nam Sơn — published 18/06/2007 19:00, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:17
Lời bạt cho bản dịch Le Neveu de Rameau (Denis Diderot, Phùng Văn Tửu dịch, nxb Tri Thức)


Lời cáo lỗi :


Vì sơ suất, chúng tôi đã đăng lần thứ nhì bài viết này của Bùi Văn Nam Sơn, mà Diễn Đàn đã công bố từ ngày 02.03.2007.  

Để giữ tính độc nhất, chúng tôi đã xoá nội dung bản mới (hoàn toàn không khác bản cũ) và giữ lời cáo lỗi này trong một tuần lễ.

Xin đọc bài này tại :

Rameau giữa chúng ta

Chúng tôi xin thành thực xin lỗi tác giả và bạn đọc.


Diễn Đàn

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss