Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Thơ 8-3

Thơ 8-3

- Đỗ Quang Nghĩa — published 09/03/2012 10:29, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20


Thơ Đỗ Quang Nghĩa*.


Nửa đêm


đàn hạc bay trong trăng


thả những tiếng kêu


dịu - dàng - thảng - thốt


từ đâu về đâu
về đâu từ đâu.
*.


Dù muốn dù không
ta đã yêu em gần như suốt đời
(chỉ không yêu thời chưa biết yêu).


Ta không mong điều gì thay đổi...


Như tiếng sóng biển đêm
như gió ngoài biên ải.


Mai kia
khi lặng lẽ đi vào vô tận
một ánh sao mờ để lại, cũng không...


Ta đã yêu em gần như suốt đời.

08.03.2012


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss