Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Body Collection

Body Collection

- Mạch Nha — published 20/04/2018 00:00, cập nhật lần cuối 22/03/2018 09:24

Mạch Nha’s Body Collection
TIM


Khi lớn, lớn như từ bi
Khi nhỏ chỉ đủ li ti chui vào
Đố bạn là trái gì nào?
Là trái tim đó, mau chào nó đi!
Thương nó, nó ứa từ bi
Ghét nó, nó để li ti chui vào


tim

[Mon Cœur-Frida Kahlo]

TÓC


Tăng liều ve vuốt ngày đông
Quẩn quanh một chỗ may nồng chút hơi
Ấp vào. Lúc thật, lúc chơi
Lúc ngang môi ngậm, lúc hời hợt buông


tóc

[Chevelure d’étoiles filantes
- Marie-Hélène Besson]

TAY


Tập tầm vông, tay không tay có
Tập tầm vó, tay có tay không
Tay nào có, chắc có không?
Tay nào không, có ở trong hổng chừng


tay

[Jeu de mains – Alain Filippi]

CHÂN


Chơi với nước hổng vui
Nước cứ chui vô đá
Băng cứng lì không rã
Sao mọc chật đường xá
Lấp lánh hào quang giả
Bước đi mà không lóa
Nhờ có võ vô ngã


chan

[albumsceline.blogspot.com - Shadow]
Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Giai phẩm Xuân 2018
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Viet and Nam - Film de Trương Minh Quý 31/05/2024 - 02/06/2024 — Cinémas L’Arlequin - Mk2 Quai de Seine - UGC Gobelins
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss